Uniwersytet Lwowski

(Lviv National University)

Pomnik Adama Mickiewicza

(Adam Mitskievich Monument)

Teatr Opery i Baletu

(The Opera and Ballet Theatre)

Baszta Prochowa

(The Gunpowder Tower)

Mury Obronne

(The Defensive Walls)

Dworzec Główny Kolejowy

(The Railway Station)

Klasztor Pp. Benedyktynek

(St. Benedict Convent)

Kaplica Boimów

(Boim's Chapel)

Zespół archikat. Św. Jerzego

(The Ensemble of Saint George Cathedral)

Kościół Archikatedralny Łaciński

(Latin [Cathedral] Church)

Kaplica Trzech Króli

(The Three Kings Chapel)

Kościół Archikatedralny Ormiański

(The Armenian Cathedral)

Kościół OO. Dominikanów

(St. Dominik Church)

Kościół Św. Elżbiety

(St. Elizabeth Church)

Kościół OO. Bernardynów

(St. Bernardines Church)


Adres serwisu: lwow.kresy.co
Malarze: O.Rusanowska, J.Wiedenski, H.Kamieniecka
Materiały otrzymano dzięki uprzejmości wydawnictwa Eliot ze Lwowa
Oprac. serwisu: lek. Jarosław Kosiaty, Warszawa, 2001-2014
e-mail: jkosiaty@esculap.pl, home page: kosiaty.pl

Inne moje serwisy internetowe (serdecznie zapraszam):