Kaplica Trzech Króli - znajduje się przy podwórzu cerkwi Wołoskiej i połączona jest z basztą. Zbudowana został przez Piotra Krasowskiego w latach 1578-1591. Po pożarze kaplicę odbudował z własnych funduszy Aleksij Bałaban.
Poprzednie
Spis