Kaplica Boimów - została zbudowana w latach 1606-1615 na Placu Katedralnym na zamówienie lwowskiego kupca G. Boima. Budowniczy nieznany, prawdopodobnie Andrzej Bemer. Nad jej ukończeniem pracowali Jan Pfister i Janusz Szolc.
Poprzednie
Spis