Uniwersytet Lwowski im. Jana Kazimierza (obecnie im. Ivana Franko). Dawny Sejm Galicyjski do roku 1920, od 1920 roku - Uniwersytet im. Jana Kazimierza. Zbudowany został w latach 1887-1881 wg planów arch. Juliusza Hochbergera. Zdobi± go alegoryczne rzeĽby T. Riegera, T. Trembeckiego, J. Mikulskiego.
Poprzednie
Spis